Fisket pågår i stort sett året runt, men efter olika arter och i olika områden under olika perioder på året. Detta beror på fiskarternas respektive biologi och vandringsmönster, när de ansamlas och därmed blir enklare att fånga, när de är av bäst kvalitet vad gäller t.ex. fetthalt i köttet samt delvis också traditionella orsaker. Vanligen har de flesta fartyg lite uppehåll under sommaren och runt jul. I figuren markeras ett vanligt förekommande fiske med mörkblått för de större fartygen och grönt för de mer småskaliga. Fiske i mindre omfattning markeras som streckade rutor samt inget fiske med vitt. Under juli månad har många fartyg och även beredningsindustrin sommarsemester, vilket markeras med grå streck. Vissa fisken (sill i norska havet, blåvitling och lodda) bedrivs endast vissa år, dessa är ljusblårutiga i figuren