SPF har i många år arbetat med miljöcertifieringar och fokuserat på MSC-certifiering som den mest välkända certifieringen.

 

För närvarande är sillen i Nordsjön samt sill/strömming i Bottenhavet-Bottenviken MSC-certifierade.

 

På grund av oenigheter mellan kuststaterna (EU, Norge, Island, Storbritannien, Färöarna, Grönland och Ryssland) har certifieringen av bland annat makrill och blåvitling tyvärr omöjliggjorts i norra Nordsjön och Norska havet. 

 

I Östersjön är bristen på delade data från Ryssland ett problem, liksom att MSC kräver en annan typ av beståndsuppskattning än vad ICES ger.