Swedish Pelagic Federation PO

Swedish Pelagic Federation (SPF) är en producentorganisation som jobbar för att främja och ta tillvara det pelagiska fiskets intressen. Pelagiskt fiske är fackspråk för fiske av fisk som rör sig i stim uppe i den fria vattenmassan (dvs inte på eller nära botten).

Det här gör SPF:

 • Vi är en icke vinstdrivande ekonomisk förening.
 • Företräder medlemmarnas intressen lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
 • Sköter kontakter med myndigheter, politiker med flera i fiske- och miljösammanhang.
 • Besvarar remisser utifrån medlemmarnas intressen.
 • Deltar i EU:s rådgivande nämnder (Advisory Councils) och andra internationella sammanhang.
 • Hanterar kvoter och kvotbyten inom det pelagiska systemet.
 • Arbetar för ett miljövänligt, uthålligt och ansvarsfullt fiske.
 • Bedriver hållbarhetsprojekt och utvecklingsarbete samt miljöcertifieringar för våra medlemsfartyg.

Våra medlemmar:

 • Drygt 35 medlemsfartyg längs hela Sveriges kust.
 • De minsta medlemsfartygen är under 12 meter och de största är över 60 meter långa.
 • Ungefär en tredjedel av fartygen har sin hemmahamn i Östersjön, övriga på Västkusten.
 • Mer än hälften av sysselsättningen inom svenskt fiske, ca 450 heltidssysselsatta.
 • Alla fartyg inom det pelagiska systemet (över 12 meter) inklusive alla regionalkvotsfartyg är anslutna till SPF.
 • Även ett antal båtar under 12 meter som fiskar på kustkvoter är medlemmar.

Vårt fiske

 • Mer än halva svenska yrkesfisket i värde samt ca 90% av volymen.
 • Våra medlemmar fiskar runt 180 000 ton årligen (beroende på kvoternas storlek).
 • Fiske i Bottenhavet, Bottenviken, Östersjön, Kattegatt, Skagerrak, Nordsjön och Norska havet.
 • Sill, skarpsill, tobis och makrill är de viktigaste arterna.
 • Stora leverantörer av färsk fisk till svensk beredningsindustri.

Läs mer

Vi jobbar för ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart fiske

Vårt mål i SPF är ett miljömässigt och ekonomiskt långsiktigt hållbart fiske. Vi vill kunna fiska både idag och i framtiden, och att det ska finnas gott om fisk i välmående hav för våra barn och barnbarn.

Läs mer