Nya filmer om pelagiskt fiske och hur fisken används!

Insamlingsstiftelsen Swedish Pelagic Foundation

 

 Insamlingsstiftelsens syfte är främja utbudet och efterfrågan av svenskfångad pelagisk fisk, främst från Östersjön, som producerats med beaktande av miljömässig, ekonomisk och social långsiktig hållbarhet. Länk till stiftelsens hemsida

Vårt fiske

Pelagiskt fiske efter t.ex. Sill, skarpsill och makrill bedrivs i den fria vattenmassan ( i motsats till på eller nära botten). Mer än halva svenska yrkesfisket i värde. Våra medlemmar fiskar runt 180 000 ton årligen. Sill, skarpsill och makrill är de viktigaste arterna.

Miljö

För SPF står en sund havsmiljö och ett miljömässigt hållbart fiske i fokus. Vi jobbar för att miljöcertifiera alla våra fisken med MSC, och att minska vår miljöpåverkan genom minskade utsläpp, god förvaltning av fiskbestånden och anpassade redskap.

Våra medlemmar

Drygt 30 medlemsfartyg längs hela Sveriges kust. De minsta medlemsfartygen är knappt 12 meter och de största är över 60 meter långa. Mer än hälften av sysselsättningen inom svensk fiske. Stora leverantörer till svensk beredningsindustri.

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!

Facebook Pagelike Widget

Om oss

Swedish Pelagic Federation PO är en producentorganisation som jobbar för att främja och ta till vara det pelagiska fiskets intressen. Pelagiskt fiske efter t.ex. sill, skarpsill och makrill bedrivs i den fria vattenmassan ( i motsats till på eller nära botten).

Läs mer här

Senaste nytt

Här hittar du aktuella händelser och nyheter.

Pelagiska fiskekartan

Det pelagiska fisket bedrivs i Bottenhavet, Bottenviken och Östersjön, Kattegatt, Skagerrak, Nordsjön, Norska havet samt Atlanten norr och väster om Skottland. Vissa år finns det även möjlighet att fiska strax utanför den Grönländska kusten.

Pelagiska fiskeåret

Många fartyg har ett fiskeår med olika målarter och i olika områden olika tider på året, medan andra fiskar på samma sätt och i samma område året runt. Det beror på var fartyget har kvoter, och när och var fisken är av bäst kvalitet.

Nyhet test

  • Drygt 30 medlemsfartyg längs hela Sveriges kust.
  • De minsta medlemsfartygen är knappt 12 meter och de största är över 60 meter långa.
  • Mer än hälften av sysselsättningen inom svensk fiske.
  • Stora leverantörer till svensk beredningsindustri.

Nyheternas nyhet

Detta är bara ett test om hur man lägger till en nyhet... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Test

  • En ekonomisk icke vinstdrivande förening.
  • En röst i politiska och internationella fiske- och miljösammanhang.
  • Förvaltare och samordnare av det pelagiska systemet med överlåtelsebara fiskekvoter.
  • Pådrivare för ett miljöriktigt, uthålligt och ansvarsfullt fiske.

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!

Våra medlemmar