SWEDISH PELAGIC FEDERATION

För ett levande och hållbart pelagiskt fiske idag och i framtiden

Pelagiskt fiske i Sverige

Pelagiskt fiske i Sverige

Det pelagiska fisket innefattar bl.a. sill, makrill, skarpsill samt tobis och står för majoriteten av volymer och intäkter från svenskt fiske.

Hållbart och miljövänligt fiske

Vi verkar för att det pelagiska fisket ska vara både miljövänligt och hållbart ur ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Våra medlemmar pelagiskt fiske

Våra medlemmar

Våra medlemmar är kärnan i det svenska fisket och är en viktig del i Sveriges förmåga att vara självförsörjande inom matproduktion.

Händer hos oss och i omvärlden

Följ oss i sociala medier
Senaste händelserna till din e-post

Se mer om pelagiskt fiske och hur fisken används!

Om det svenska pelagiska fisket

Hur den pelagiska fisken används

Fakta och myter om fisket i Östersjön

Det är viktigt med en korrekt, faktabaserad bild av situationen i Östersjön, för att rätt beslut om förvaltning och åtgärder ska kunna fattas. Fisket i Östersjön har ofta beskrivits framställs ofta i media på ett oroande sätt som skapar en oroande bild av regionens fiskeverksamhet. Bilden av bland annat fisket är präglad av missförstånd, osanningar […]

Fakta och myter om Östersjön

Vindkraft – på fiskens bekostnad?

Samhället är i stort behov av fossilfri energi och havsbaserad vindkraft ses som en del av lösningen. Frågan är dock vilken effekt det kan få på det känsliga ekosystemet i Östersjön och den fisk som lever där vindkraften ska byggas? Energibolagen vänder sina blickar till havs, där vindkraftverken kan placeras bortom horisonten så de inte […]

Klimatsmart mat - så används den pelagiska fisken

Pelagisk fisk som sill, makrill och skarpsill är inte bara god och nyttig utan också ett klimatsmart val till middagsbordet. Fisken har fler användningsområden än ren matkonsumtion även om vi borde äta mer fisk i Sverige.

Vi verkar för ett hållbart pelagiskt fiske i välmående hav

Våra medlemmar

Swedish Pelagic Federation är producentorganisationen som står bakom och verkar för sina medlemmars intressen i olika typer av frågor lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Insamlingsstiftelsen Swedish Pelagic Foundation

Insamlingsstiftelsens syfte är främja utbudet och efterfrågan av svenskfångad pelagisk fisk, främst från Östersjön, som producerats med beaktande av miljömässig, ekonomisk och social långsiktig hållbarhet.

Swedish Pelagic Foundation Logo