Så går det pelagiska fisket till

Det svenska pelagiska fisket utförs oftast med pelagisk trål av både mindre och större fartyg. Var och när man fiskar beror på naturliga variationer i hur fisken ansamlas. De mindre fartygen håller sig oftast närmre kusten medan de större kan göra längre resor.

Så går fisket till

Pelagiskt fiske bedrivs oftast med pelagisk trål (en nätstrut som dras bakom båten) och ibland med ringnot (ett nät som läggs ut runt det område där man tror att det finns fisk och dras sedan åt undertill och halas in mot båten, denna kallas även snörpvad).

Vid trålning är det vanligast att trålen dras av ett fartyg, men den kan också dras gemensamt av två fartyg och kallas då för partrål. Fiske efter makrill kan även ske med krok/dörj, och mer småskaligt sill/strömmingsfiske använder garn eller skötar. Fisket sker i den fria vattenmassan och inte direkt på botten.

Områden med pelagiskt fiske

Svenskt pelagiskt fisket bedrivs i Bottenviken, Östersjön, Kattegatt, Skagerrak, Nordsjön, Norska havet samt Atlanten norr och väster om Skottland. Vissa år finns det även möjlighet att fiska strax utanför den Grönländska kusten.

De mindre fartygen fiskar närmare den svenska kusten, medan de större fartygen på ett säkert sätt också kan fiska i mer avlägsna vatten.

Fisket varierar under året

Hur fiskeåret ser ut beror på fartygets storlek och vilka arter man fiskar. Olika arter i olika områden är mål för fisket under olika perioder på året. Detta beror på fiskarternas respektive biologi och vandringsmönster, när de ansamlas och därmed blir enklare att fånga, när de är av bäst kvalitet vad gäller t.ex. fetthalt i köttet samt delvis också traditionella orsaker.

I figuren med ”fiskekalendern” markeras ett vanligt förekommande fiske med mörkblått för de större fartygen och mörkgrönt för de mer småskaliga. Fiske i mindre omfattning markeras som ljusare färgade rutor, medan vitt betyder inget fiske.

Under juli månad har många fartyg och även beredningsindustrin sommarsemester, vilket markeras med grå streck. Vissa fisken (sill i norska havet, blåvitling och lodda) är beroende av särskilda avtal/kvoter och bedrivs endast vissa år, dessa är ljusblårutiga i figuren