Hållbarhetscertifieringar

Vi som producentorganisation arbetar aktivt med hållbarhetscertifiering. Certifieringen bidrar till transparens och visar att ett långsiktigt hållbart fiske utförs på ett miljömässigt sätt.

Vårt arbete med certifiering

MSC är den största och mest erkända certifieringen för ett hållbart fiske. SPF har under många år arbetat med certifieringar och som målsättning att alla våra fisken ska vara miljöcertifierade. Samtliga av SPF:s medlemsfartyg omfattas av certifieringarna.

Certifierade fisken:

Sill/strömming i Bottenhavet/Bottenviken (ICES område 30/31) fångad med pelagisk trål eller not.
Sill i Nordsjön fångad med pelagisk trål eller not.

Certifiering pågår:

Tobis, skarpsill och vitlinglyra i Nordsjön. Certifieringsprocessen pågår och förväntas bli klar under våren 2024.

Suspenderade certifieringar:

Makrill, Atlantoskandisk sill (”NVG-sill”) och blåvitling i Nordostatlanten. Certifieringen för dessa fisken är suspenderad med anledning av oenigheter i de internationella förhandlingar som reglerar nivån på fisket och frånvaron av överenskommelser kring förvaltningsplaner mm.

Sill/strömming och skarpsill i centrala Östersjön. Certifieringen är suspenderad kopplat till att ICES rådgivning inte är tydlig avseende vilka nivåer av fisk som behöver finnas för att tillgodose ”ekosystemets behov”.

Certifieringar som avvaktar:

Sill i västra Östersjön, Skagerrak och Kattegatt, samt skarpsill i Skagerrak och Kattegatt. Arbete med dessa certifieringar kan återupptas först när beståndsstatusen för sillen i västra Östersjön har förbättrats.

MSC certifiering