Vision och mål

Vår vision är ett pelagiskt fiske som resulterar i god lönsamhet och sysselsättning för våra medlemmar samt nytta för samhället. Fisket bedrivs på ett miljömässigt sätt i friska hav på en långsiktigt hållbart nyttjad resurs. Vi verkar också för att bilden av det pelagiska fisket är positiv och sillen är populär på det svenska matbordet.

Våra målsättningar

Hållbart nyttjande

God förvaltning

Kontroll, tillsyn och kunskap

Bilden av fisket

Landningar, beredning mm.