Dioxinhalter och PFAS i fisk

Ibland förekommer begrepp som PFAS och dioxiner i media när det handlar om fet fisk från Östersjön. Dioxinhalterna minskar men det finns fortfarande kostrekommendationer från Livsmedelsverket.

Dioxin och PFAS i pelagisk fisk?

För fet fisk från Östersjön, så som sill/strömming och skarpsill, finns det kostrekommendationer från Livsmedelsverket kopplat till deras möjliga innehåll av miljögifter:

Vuxna män och äldre kvinnor kan äta fet fisk från Östersjön en gång i veckan utan risk. Barn, ungdomar och kvinnor i barnafödande ålder bör äta fet Östersjöfisk max 2-3 gånger per år.

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida

Minskande dioxinhalter i Östersjön

Gamla miljösynder i form av utsläpp av giftiga ämnen till miljön kan ansamlas i fet fisk. Tidigare har sill/strömming från Östersjön inte fått exporteras för konsumtion på grund av för höga halter av dioxin. Sill/strömming från många områden i Östersjön har under senare år konstaterats ligga under EU:s gränsvärden och därmed ha så låga halter av dioxin att de får exporteras och säljas för konsumtion.

Halterna av dioxin minskar stadigt i både miljön och i fisken och sedan flera år visar den officiella statistiken att värdena för sill/strömming från stora delar av södra Östersjön under gränsnivåerna. Diagrammet är hämtat från Naturvårdsverkets hemsida med statistik över dioxin i fet fisk.

Naturvårdsverket – Dioxin i fisk

Sänkta gränsvärden?

Samtidigt pågår ett arbete inom EU för att göra en översyn av gränsvärdena för olika giftiga ämnen i livsmedel. Utöver dioxin diskuteras även PFAS mycket när det gäller livsmedel och den 1 januari 2023 infördes gemensamma gränsvärden inom EU för 4 PFAS-föreningar och för summan av dessa föreningar. Gränsvärdena gäller bland annat för fisk.