Våra medlemmar

Vi har drygt 40 medlemsfartyg längs hela Sveriges kust. De minsta medlemsfartygen är ca 5 meter och de största är över 60 meter långa. Drygt hälften av fartygen har sin hemmahamn i Östersjön, övriga på Västkusten. Nästan alla fartyg inom det pelagiska systemet är anslutna till SPF och utöver det ett antal båtar under 12 meter som fiskar på kustkvoter med både trål, garn och krok.