Vi har drygt 35 medlemsfartyg längs hela Sveriges kust. De minsta medlemsfartygen är under 12 meter och de största är över 60 meter långa. Ungefär en tredjedel av fartygen har sin hemmahamn i Östersjön, övriga på Västkusten. Mer än hälften av sysselsättningen inom svenskt fiske, ca 450 heltidssysselsatta. Alla fartyg inom det pelagiska systemet är anslutna till SPF och utöver det ett antal båtar under 12 meter som fiskar på kustkvoter

Ahlma GG 206

Arcadia GE 49

Astrid-Marie GG 64

Boköland VY 76

Britton VY 33

Carmona GG 330

Clipperton GG 229

Courage SIN 602

Danö GG 1206

Falken GG 77

Garpen VK 26

Ginneton GG 203

Gitte-Marie KR 82

Glomskär SM 53

Hilma ON 5

Laxen KA 29

Lövön GG 505

Miraculix SG 40

Odeskär GG 850

Ronja KA 16

Rossö GG 39

Saga SG 73

Scanö VK 190

Svanen av Rörö GG 840

Tor-Ön GG 204

Torland GG 207

Vågskär SG 64

Västfjord GG 218

Vegas NG 6

Vera C GG 210

Vestland VY 242

Viken VY 43

Vingaland KA 5