Det pelagiska fisket bedrivs i Bottenhavet, Bottenviken och Östersjön, Kattegatt, Skagerrak, Nordsjön, Norska havet samt Atlanten norr och väster om Skottland. Vissa år finns det även möjlighet att fiska strax utanför den Grönländska kusten.

Majoriteten av våra fisken är MSC-certifierade, och vi arbetar vidare med certifiering även av övriga fisken