• En ekonomisk icke vinstdrivande förening.
  • En röst i politiska och internationella fiske- och miljösammanhang.
  • Förvaltare och samordnare av det pelagiska systemet med överlåtelsebara fiskekvoter.
  • Pådrivare för ett miljöriktigt, uthålligt och ansvarsfullt fiske.