• Drygt 30 medlemsfartyg längs hela Sveriges kust.
  • De minsta medlemsfartygen är knappt 12 meter och de största är över 60 meter långa.
  • Mer än hälften av sysselsättningen inom svensk fiske.
  • Stora leverantörer till svensk beredningsindustri.