Sill och skarpsill – en underskattad resurs som kan bidra till svensk livsmedelsförsörjning

juni 2024

Varmt välkommen till vårt seminarium under Almedalsveckan där vi kommer berätta hur Swedish Pelagic Foundation jobbar aktivt för en ökad svensk beredning och förädling av sill och skarpsill.

Tid: torsdag 27 juni kl 16.00
Plats: Hamngatan 1, Gotlandsbolaget trädgård

Behov av infrastruktur och utökad beredningskapacitet

Sverige har tillgång till en viktig resurs i form av fiskekvoter på sill och skarpsill. Denna resurs skulle kunna tas tillvara i ännu högre grad i Sverige och vara en viktig del i att höja Sveriges livsmedelsförsörjning och livsmedelsberedskap. För att detta ska vara möjligt krävs förbättrad infrastruktur samt utveckling av mottagning och beredning av fisken. En lönsam, fungerande produktion måste finnas på plats även under normala förhållanden för att kunna nyttjas vid en eventuell kris.

Vägen framåt

Från Swedish Pelagic Foundation jobbar vi aktivt för en ökad svensk beredning och förädling av sill och skarpsill. En förutsättning och utmaning för att lyckas är att nyttja hela fisken, samarbeta för effektivt utnyttjande av produktionsresurser och inte minst att höja konsumenternas intresse för denna nyttiga matfisk.

Fler nyheter

Bifångster inom pelagiskt fiske

november 2023
Ökad bestånd i bottenhavet

Finsk studie visar på förbättrat tillstånd för strömmingen i Bottenhavet

december 2023

Vindkraft – på fiskens bekostnad?

februari 2024