Bifångster inom pelagiskt fiske

november 2023

Inom allt fiske förekommer det att yrkesfiskaren får fångst av andra arter än den eller de som är avsikten att fånga, detta kallas bifångster. Totalt sett är bifångsterna inom det pelagiska fisket små i förhållande till den totala fångsten. Det pelagiska fisket i centrala Östersjön fångar huvudsakligen skarpsill, sill/strömming (samma art) och spigg. Beroende på bland annat efterfrågan och marknaden så bedrivs fisket både till konsumtion och som ett proteinfiske, det vill säga fisken används för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja.

När man fiskar för konsumtion så försöker man fånga antingen ren skarpsill eller ren sill/strömming. Proteinfisket är huvudsakligen ett fiske efter skarpsill men med en mindre inblandning av sill/strömming och spigg. Fisket i Bottenhavet och Bottenviken däremot är huvudsakligen ett proteinfiske efter strömming med en mindre inblandning av skarpsill och spigg.

Havs- och vattenmyndigheten samlar in uppgifter om landade volymer av olika fiskarter via fisket men även via myndighetens kontroller. Genom att analysera dessa kan vi ge en bild av bifångsterna inom pelagiskt fiske. I tabellerna nedan sammanställer vi uppgifter över landade volymer per art samt respektive arts andel av den totala fångsten uttryckt i procent. Uppgifterna avser fångster från svenska fiskefartyg över 12 meter som fiskar med pelagisk trål. Småskaligt fiske på kustkvot är med andra ord inte inkluderat, även om det sker med pelagisk trål. Under den beaktade perioden har försök genomförts tillsammans med SLU för att undersöka eventuella bifångster vid spiggfiske med mindre maska. Dessa försök inverkar på fångstsiffrorna nedan.

I fisket med trål efter målarterna sill, skarpsill och spigg i Centrala Östersjön uppgår fångsterna av andra arter till någon promille av fångsten. Bland bifångstarterna noteras hornsimpa, skrubbskädda och torsk. Skrubbskäddan har under vissa år uppgått till 20–30 ton medan fångsten av hornsimpa och torsk uppgått till ett par ton. I gruppen övriga fiskarter ingår arter med smärre fångstvolymer. För centrala Östersjön ingår, guldlaxfiskar, staksill, tobisfiskar samt ål.

Tabell 1. Fångst med pelagisk trål av fartyg över 12 meter i Centrala Östersjön, 2020–2023

 2020202120222023*
 kg%kg%kg%kg%
Målarter        
Sill (Clupea harengus)41 999 19350,01%30 670 75441,77%8 872 62220,03%12 123 04427,75%
Skarpsill (Sprattus sprattus)41 182 58349,04%42 501 46257,89%34 469 45677,80%31 391 97771,85%
Spigg (Gasterosteidae)767 9110,91%208 1030,28%940 8712,12%156 5660,36%
Totalt målarter  83 949 68799,97%73 380 31999,95%44 282 94999,9543 671 58799,95
Bifångsarter        
Hornsimpa (Myoxocephalus quadricornis)7 8100,01%  10   
Skrubbskädda (Platichthys flesus)7 2160,01%31 9630,04%20 7060,05%13 0680,03%
Torsk  (Gadus morhua)5 5020,01%3 147 1 170 3 4360,01%
Vitling  (Merlangius merlangus)2 798 2 386 755 383 
Sjurygg  (Cyclopterus lumpus)1 297 851 198 1 951 
Lax (Salmo salar)33 19 8   
Makrill (Scomber scombrus)20 163 465 49 
Rödspätta (Pleuronectes platessa)2 1 246 406 1 
Slätvar   (Scophthalmus rhombus) 1 1 50 1 051 
Övriga fiskarter487 5 6 1 
Totalt bifångster25 1650,03%39 7810,05%23 7240,05%19 9400,05%
Total fångst83 974 852100%73 420 101100%44 306 673100%43 691 525100%

Källa: Havs- och vattenmyndigheten, 2023; egen bearbetning
*Fångster fram till 231108; 

Tabell 2. Fångst med pelagisk trål av fartyg över 12 meter i Bottenhavet och Bottenviken 2020–2023

 2020202120222023*
 kg%kg%kg%kg%
Målart        
Sill/strömming (Clupea harengus)11 155 68998,97%14 242 10096,49%16 527 08797,72%9 020 00197,65%
Skarpsill (Sprattus sprattus)15 9650,14%356 1442,41%205 0331,21%140 0251,52%
Spigg (Gasterosteidae)89 4620,79%154 6401,05%169 2091,00%68 2770,74%
Totalt målarter11 261 11699,91%14 752 88499,95%16 901 32999,93%9 228 30399,90%
Bifångsarter        
Hornsimpa (Myoxocephalus quadricornis)9 9170,09%7 3550,05%10 6150,06%8 6210,09%
Tobisfiskar (Ammodytidae)7000,01%43 303   
Torsk (Gadus morhua)  10 100 45 
Lax (Salmo salar)      5 
Övriga fiskarter  127     
Total bifångst10 6170,09%7 5350,05%11 0180,07%8 6710,09%
Total fångst11 271 733100%14 760 419100%16 912 348100%9 237 520100%

Källa: Havs- och vattenmyndigheten, 2023; egen bearbetning
*Fångster fram till 231108; 

Fler nyheter

Bifångster inom pelagiskt fiske

november 2023
Ökad bestånd i bottenhavet

Finsk studie visar på förbättrat tillstånd för strömmingen i Bottenhavet

december 2023

Vindkraft – på fiskens bekostnad?

februari 2024