Rådgivningen avseende Östersjön

maj 2023

Det internationella havsforskningsrådet ICES ger årligen vetenskapliga råd bland annat om fiskekvoternas storlek. Råden ligger till grund för de fångstkvoter som därefter beslutas genom internationella politiska överenskommelser inom EU och med andra länder.

Den 31 maj publicerade ICES sin rådgivning avseende Östersjön. Inför 2024 är rådet avseende sillbeståndet i egentliga Östersjön en minskning av kvoten till 52 549 ton denna minskning motsvarar 21 procent jämfört med 2023. Minskningen beror enligt ICES framförallt på de ändrade referenspunkter som blev resultatet av årets benchmark för sillen, medan beståndet i sig egentligen inte har förändrats sedan förra årets rådgivning.

För sillen i Bottenhavet/Bottenviken är rådet 63 049 ton vilket motsvarar en minskning av kvoten med 21 procent. Skälet till sänkningen är enligt ICES att biomassan har reviderats ned, rekryteringen verkar svag och konditionen hos den äldre fisken är dålig.

För sillen i västra Östersjön är rådet fortsatt noll. Rekryteringen är svag, men man ser möjligen svaga positiva tecken hos beståndet.

Rådet för skarpsill innebär en ökning av kvoten med 7,8 procent jämfört med förra årets kvot.

För Nordsjösillen är ICES råd att det 2024 totalt kan fiskas 532 166 ton, en uppgång med 31,8 procent procent jämfört med huvudkvoten (konsumtionskvoten) för 2023. Ökningen baseras enligt ICES på att årsklassen från 2021 (som till 2024 kommer in i fisket och kommer utgöra en ansenlig del av fångsten) nu bedöms vara betydligt större än forskarna uppskattade förra året. Det bidrar till att revidera bedömningen av den totala biomassan i beståndet uppåt.

För den som vill läsa mer om rådgivningen för Östersjön hänvisas till ICES hemsida.

Welcome to ICES

Fler nyheter

Bifångster inom pelagiskt fiske

november 2023
Ökad bestånd i bottenhavet

Finsk studie visar på förbättrat tillstånd för strömmingen i Bottenhavet

december 2023

Vindkraft – på fiskens bekostnad?

februari 2024