De årliga fiskekvoterna baseras på det internationella havsforskningsrådet ICES biologiska råd om hur stora fiskekvoterna bör vara. Varje medlemsland har en fast andel av respektive fiskekvot. De svenska kvoterna fördelas av Havs- och vattenmyndigheten på olika sätt beroende på vilken art och vilket område de berör.
För sill/strömming och skarpsill avsätts en kustkvot för småskaliga kustnära fartyg under 12 meters längd. Kustkvoten är lika hög oberoende av om totalkvoten går ned, och är så väl tilltagen att den inte fiskas upp. Den är alltså inte för liten. Man kan följa infiskningen på kustkvoten på HaVs hemsida2: Kustkvoten är inte fördelad individuellt och är helt utan konkurrens från de större fartygens fiske. De större fartygen har individuella kvoter som avgör hur mycket de får fiska i Östersjön, d.v.s. det är inte kopplat till fartygets storlek. För att stimulera fiskare med hemmahamn i Östersjön har dessa fartyg en särskild regionalkvot.