I media kan man läsa om det minskande kustfisket i bland annat Stockholms skärgård. Siffror från Havs-och vattenmyndigheten som visas i nedanstående tabeller visar däremot på motsatsen. Strömmingsfisket på kustkvoten i Stockholms skärgård och i hela centrala Östersjön (område 25-29) har ökat i volym de senaste tio åren och antalet fartyg är oförändrat.

Antal fartyg som fiskat sill/strömming på kustkvoten (källa HaV, 2021)

Volym sill/strömming som fiskats på kustkvoten (källa HaV, 2021)