Det påstås i vissa fall att svenskt fiske i centrala Östersjön (område 25-29) har ökat under senare år. Figuren nedan visar ICES’ siffror1 över variationer i den totala mängden fångad fisk (samtliga länders fiske) och mängden fisk som fiskats av svenska fartyg från 1977 och framåt. Data visar tydligt att det inte finns någon tydlig trend för fisket utan att det varierar när beståndet går upp och ned. Ett urval av år kan visa antingen en upp- eller nedgång, men vi anser att det är viktigt att ha en helhetsbild över lång tid.

Förvaltningen har redan vidtagit mycket kraftiga åtgärder utifrån den vetenskapliga rådgivning som ICES årligen ger ut. Kvoten för sill/strömming i centrala Östersjön har på två år minskat med 70 procent, en oerhört kraftig minskning! Enligt ICES modellering kommer detta nu resultera i en kraftig tillväxt av sillbeståndet redan till år 2023. SPF menar att detta tydligt visar att sillbeståndet i centrala Östersjön inte är under något akut hot och inte heller är i behov att ”räddas” så som uttryckts i debatten. Förvaltningen har redan agerat.