Sillen i Östersjön är förvaltningsmässigt indelad i fyra olika bestånd: Bottenhavet/Bottenviken, Rigabukten, Centrala Östersjön samt Västra Östersjön. Det Internationella havsforskningsrådet ICES ger årligen vetenskaplig rådgivning för dessa bestånd med en bedömning av hur mycket som hållbart kan fiskas.

För sillen i Västra Östersjön (väster om Bornholm, delområde 22-24) anser ICES att det inte finns utrymme för ett hållbart fiske. Rekryteringen är svag och kvoten har under flera år varit extremt låg. ICES lyfter vikten av att skydda lek- och uppväxtområden.

För både Centrala sillbeståndet och strömmingen i Bottenhavet/Bottenviken gav ICES för 2024 råd för hållbart fiske, och fiskekvoterna är satta utifrån denna rådgivning. Beståndet och kvoterna för Centrala Östersjön har under några år minskat. Vad gäller Bottenhavet/Bottenviken ökade ICES råd för 2021 extremt kraftigt på grund av en ny vetenskaplig modell, efter det har dock rådgivning och kvoter minskat.

Sillbeståndet i Rigabukten verkar växa stadigt.