Det småskaliga kustnära fisket begränsas av en rad olika problem, t.ex.:

Detta gör att fiske efter sill/strömming med aktiva redskap (små pelagiska trålar) har blivit den sista livlinan för många kustfiskare vilket är anledningen till den ökning av kustfisket på sill/strömming som visas ovan. Strömmingen har dock en mycket kort kustnära säsong och är en lågprisart som åtminstone kräver att den filéas för att efterfrågas på marknaden. Det är i stort sett omöjligt att som småskalig fiskare överleva på endast strömmingsfiske året runt.