Fakta och myter om fisket i Östersjön

Fakta och myter om Östersjön

Det är viktigt med en korrekt, faktabaserad bild av situationen i Östersjön, för att rätt beslut om förvaltning och åtgärder ska kunna fattas. Fisket i Östersjön har ofta beskrivits framställs ofta i media på ett oroande sätt som skapar en oroande bild av regionens fiskeverksamhet. Bilden av bland annat fisket är präglad av missförstånd, osanningar […]

Vindkraft – på fiskens bekostnad?

Samhället är i stort behov av fossilfri energi och havsbaserad vindkraft ses som en del av lösningen. Frågan är dock vilken effekt det kan få på det känsliga ekosystemet i Östersjön och den fisk som lever där vindkraften ska byggas? Energibolagen vänder sina blickar till havs, där vindkraftverken kan placeras bortom horisonten så de inte […]