Sill och skarpsill – en underskattad resurs som kan bidra till svensk livsmedelsförsörjning

Varmt välkommen till vårt seminarium under Almedalsveckan där vi kommer berätta hur Swedish Pelagic Foundation jobbar aktivt för en ökad svensk beredning och förädling av sill och skarpsill. Tid: torsdag 27 juni kl 16.00Plats: Hamngatan 1, Gotlandsbolaget trädgård Behov av infrastruktur och utökad beredningskapacitet Sverige har tillgång till en viktig resurs i form av fiskekvoter […]

Fakta och myter om fisket i Östersjön

Fakta och myter om Östersjön

Det är viktigt med en korrekt, faktabaserad bild av situationen i Östersjön, för att rätt beslut om förvaltning och åtgärder ska kunna fattas. Fisket i Östersjön har ofta beskrivits framställs ofta i media på ett oroande sätt som skapar en oroande bild av regionens fiskeverksamhet. Bilden av bland annat fisket är präglad av missförstånd, osanningar […]

Vindkraft – på fiskens bekostnad?

Samhället är i stort behov av fossilfri energi och havsbaserad vindkraft ses som en del av lösningen. Frågan är dock vilken effekt det kan få på det känsliga ekosystemet i Östersjön och den fisk som lever där vindkraften ska byggas? Energibolagen vänder sina blickar till havs, där vindkraftverken kan placeras bortom horisonten så de inte […]

Finsk studie visar på förbättrat tillstånd för strömmingen i Bottenhavet

Ökad bestånd i bottenhavet

Under hösten har det finska Naturresursinstitutet genomfört en forskningsresa i Bottenhavet, Finska viken och norra Egentliga Östersjön för att undersöka tillståndet för strömmingen och skarpsillen. Forskarna kom fram till att strömmingens kondition i Bottenhavet har förbättrats men att andelen stor strömming har minskat ytterligare. En ökning av antalet pungräkor anges som trolig förklaring till den […]

Bifångster inom pelagiskt fiske

Inom allt fiske förekommer det att yrkesfiskaren får fångst av andra arter än den eller de som är avsikten att fånga, detta kallas bifångster. Totalt sett är bifångsterna inom det pelagiska fisket små i förhållande till den totala fångsten. Det pelagiska fisket i centrala Östersjön fångar huvudsakligen skarpsill, sill/strömming (samma art) och spigg. Beroende på […]

Rådgivningen avseende Östersjön

Det internationella havsforskningsrådet ICES ger årligen vetenskapliga råd bland annat om fiskekvoternas storlek. Råden ligger till grund för de fångstkvoter som därefter beslutas genom internationella politiska överenskommelser inom EU och med andra länder. Den 31 maj publicerade ICES sin rådgivning avseende Östersjön. Inför 2024 är rådet avseende sillbeståndet i egentliga Östersjön en minskning av kvoten […]